Administratorem danych osobowych jest Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 11, telefon: 609 255 255, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000337492, NIP: 5213540243, REGON: 142016880. Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu obsługi wniosku o pożyczkę, a także w celach marketingowych przez Argentum Capital Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z Argentum Capital Sp. z o.o. jeśli wyrażona została taka zgoda. Wszystkie przekazywane nam informacje i dane są przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu niezbędnych standardów bezpieczeństwa. Jesteśmy rzetelnym partnerem w dziedzinie finansów. Argentum Capital Sp. z o. o., działająca jako pośrednik kredytowy, będąca właścicielem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.pocash.pl jest małą Instytucją Płatniczą wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP173/2023