Podane warunki oferty są informacyjne i opierają się na obliczeniach dokonanych na podstawie dostępnych publicznie danych zawartych na stronie internetowej www.eksprespozyczka.pl. Serwis www.poCash.pl nie świadczy usług pośrednictwa kredytowego; jego funkcją jest jedynie zbieranie danych od klientów zainteresowanych korzystaniem z usługi pożyczkodawcy. Właścicielem strony jest Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 11, telefon: 609 255 255, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000337492, NIP: 5213540243, REGON: 142016880. Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł. . Rozwiń więcej