Argentum Capital Sp. z o.o. jest firmą pożyczkową będącą częścią międzynarodowej grupy Hive Finance, działającej w obszarze fintech. Na polskim rynku Argentum Capital istnieje od kilku lat, jednak dopiero współpraca z Hive Finance pozwoliła nam na prawdziwe rozwinięcie skrzydeł.

Wiemy, że nasi klienci potrzebują finansowania na jasnych zasadach i w jak najkrótszym czasie. Dlatego skupiamy się na wprowadzaniu innowacji technologicznych, aby nasi klienci otrzymali pieniądze najszybciej jak to możliwe.

Każdemu czasem może zabraknąć gotówki, dlatego zależy nam, aby cały proces zaciągania pożyczki był ekspresowy, ale też uczciwy. Ekspres Pożyczka nie ma żadnych ukrytych kosztów. O wszystkich opłatach klienci są informowani zanim podpiszą umowę.

Naszym celem jest być firmą odpowiedzialną społecznie i zaawansowaną technologicznie, ale też chcemy tworzyć zespół przyjazny zarówno klientom jak i współpracownikom. 

Dane Argentum Capital:

Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, Numer Identyfikacji Podatkowej: 521-354-02-43 REGON: 142016880, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000337492